Kontakta oss


Adress:                                              Växel:                                     Fax:

Sunnerbo Redovisning och Revision AB       0372 - 858 30                         0372 - 142 62

Gästgivaregatan 9

341 33 Ljungby

 

 

 Kontaktperson       Direktnummer E-post
 Ola Björk   ola.bjork@sunnerboredovisning.se
 Lena Granemalm     076-764 62 90 lena.granemalm@sunnerboredovisning.se
 Birgit Carlsson     858 32 birgit.carlsson@sunnerboredovisning.se
 Benny Lindahl     858 37 benny.lindahl@sunnerboredovisning.se
 Linda Forsberg     858 33 linda.forsberg@sunnerboredovisning.se
 Siw Persson     858 35 siw.persson@sunnerboredovisning.se
 Mona-Lisa Hakestam      mona-lisa.hakestam@sunnerboredovisning.se
 Marie Nilsson     858 31 marie.nilsson@sunnerboredovisning.se
 Lisbeth Robertsson     858 39 lisbeth.robertsson@sunnerboredovisning.se
 Jenny Kågström     858 42 jenny.kagstrom@sunnerboredovisning.se
 Susanne Carlsson     858 36 susanne.carlsson@sunnerboredovisning.se
 Christian Hansen     858 34 christian.hansen@sunnerboredovisning.se