Om Sunnerbo Redovisning och Revision ABSunnerbo Redovisning & Revision

Redovisningskontoret startade sin verksamhet år 1988 av Benny Lindahl och Birgit Carlsson. Kontoret är beläget i Ljungby och ägs numera av Lena Granemalm. Företaget har 12 anställda.

Vilken service kan företaget erbjuda?

Vi hjälper små och medelstora företag inom alla företagsformer  med redovisning, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Vi hyr ut ekonomipersonal till företag med  egen ekonomifunktion, vi anpassar oss efter företagens behov.

Med vårt personliga engagemang hjälper vi små och medelstora företag inom alla företagsformer att starta, utveckla, skatteplanera, ekonomistyra, ägarförändra eller generationsskifta.

I vår verksamhet ingår även tjänster som bouppteckningar, ekonomisk rådgivning, budget, kalkyler och olika former av avtal mm.

Vår byrå är ansluten till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund - SRF och FAR.
Det borgar för kvalité och kunskap. Vi har även samarbete med aukt revisorer och jurister.